SIARAN MEDIA MICCN
15 JANUARI 2021

KERAJAAN PERLU AMBIL LANGKAH BERSEPADU DAN MENYELURUH
TANGANI ISU BANJIR DAN PERUBAHAN IKLIM

Kami, Jaringan NGO Pelbagai Agama Menangani Isu Perubahan Iklim – Malaysian Climate Change
Interfaith Network (MCCIN) yang terdiri dari pertubuhan pelbagai agama seperti Angkatan Belia
Islam Malaysia (ABIM) dan Friendship Group of Interreligious Services (FGIS) memandang berat
isu bencana banjir yang melanda beberapa negeri di dalam negara.

Kami dengan tegas berpendirian bahawa isu bencana banjir yang sering berlaku berulang kali
disebabkan beberapa faktor besar yang di mana seluruh pihak harus mengambil tanggungjawab:

1) Perubahan Iklim/Climate Change: Perubahan Iklim menyebabkan berlakunya
‘unpredictable weather’ seperti yang berlaku kini di mana tiada musim yang boleh dijangka
berlaku mengikut masa seperti musim tengkujuh. Situasi ini mengakibatkan ketidaktentuan
waktu hujan turun dan kadar taburan hujan pada sesuatu masa. Lantas, situasi ini menjadi
penyebab berlaku banjir besar apabila kemudahan yang disediakan bagi membendung
limpahan air tidak dapat berfungsi. Justeru, pihak berkuasa dan masyarakat harus
menitikberatkan isu perubahan iklim yang berlaku ini yang pasti menjadi faktor utama
kepada masalah banjir.

2) Aktiviti pembalakan yang bereluasa tanpa kawalan: Aktiviti pembalakan berleluasa
pasti akan mengakibatkan stok air di kawasan hutan simpan di hulu sungai terjejas dan
mengakibatkan berlakunya banjir lumpur. Aktiviti pembalakan secara ‘land clearing’ atau
‘cuci mangkuk’ untuk juga akan memburukkan keadaan kerana jumlah larian air melebihi
‘infiltration’ (jumlah air yang meresap masuk dalam tanah untuk ‘groundwater recharge’ iaitu
‘takungan simpanan’ kita). Seharusnya aktiviti pembalakan dan sebagainya dikawal
sebaiknya dan dilakukan secara ‘selective logging’ dan ‘land clearing’ bagi memastikan hutan yang
berfungsi melindungi stok air dapat dipelihara.

3) Sungai: Sungai yang tidak diselenggara dengan kerap seperti dikorek dalam sesuatu masa
untuk memastikan kedalamannya menepati sukatan tertentu serta bebas dari sampah sarap
juga menjadi penyebab kepada berlakunya banjir. Justeru, pihak berkuasa harus
meningkatkan aktiviti menyelenggara sungai dengan baik, termasuklah memelihara tebing
sungai dari diceroboh.

4) Lembangan sungai: Lembangan sungai seperti kawah takungan banjir di kawasan hilir
yang berfungsi untuk menakung limpahan air harus sentiasa dipelihara. Aktiviti pihak tidak
bertanggungjawab yang menjejaskan lembangan sungai harus ditangani dan diambil
tindakan yang tegas oleh pihak berkuasa. Aktiviti memperbanyak kolam tebatan banjir
harus diperbanyakkan oleh pihak berkuasa untuk menampung air yang berlebihan.

5) Aktiviti penanaman semula: Setiap kali penanaman semula di ladang-ladang, ia menjadi
penyumbang tambahan kepada larian air permukaan. Maka, berkemungkinan aktiviti
penanaman semula harus dikaji untuk dilakukan secara berperingkat. Selain itu, kekurangan
pokok di kawasan bandar terutama di kawasan tengah dan hilir sungai juga menyumbang
kepada banjir. Maka usaha menanam Dan memelihara pokok di kedua kawasan ini harus
di pertingkatkan. Usaha ini boleh melibatkan komunit melalui konsep komuniti urban forests.

6) Perumahan: Kita juga harus maklum bahawa pertambahan perumahan akan
mengurangkan lagi kawasan berpokok. Peranan pokok adalah sebagai penyerap air, maka
semakin kurang pokok maka jumlah air akan bertambah. Justeru, pihak kami
mencadangkan agar setiap perumahan baharu diwajibkan pemasangan sistem tuaian air
hujan atau rainwater harvesting system (RWH) dan dikuatkuasakan kewajipannya dan di
kawasan perumahan sedia ada diberi inisiatif untuk memasang sistem tersebut. Sistem
RWH ini juga perlu diluaskan untuk kawasan luar bandar. Sistem ini boleh mengurangkan
jumlah air yang masuk ke sistem peparitan dan sungai.

7) Pendidikan alam sekitar: Masyarakat harus ditekankan pendidikan alam sekitar secara
menyeluruh yang meliputi isu perubahan iklim dan implikasi dari tingkah laku kita yang
tidak beretika seperti membuang sampah di longkang yang menyebabkan berlakunya
banjir. Pendidikan alam sekitar harus dirancang secara sistematik kepada masyarakat.

8) Perancangan bersepadu jangka panjang: Pihak Kerajaan Persekutuan dan Negeri
merentasi semua kementerian, jabatan dan agensi harus duduk bersama untuk
mengemukakan pelan jangka panjang yang lebih holistik dan bersepadu bagi menangani
isu banjir. Ia memandangkan kesan perubahan iklim dan terjejasnya alam sekitar berlaku
akibat dari segenap aktiviti yang berkait dengan pembangunan, pembalakan, etika
masyarakat dan sebagainya. Sudah pasti ia melibatkan penguatkuasaan secara bersepadu
untuk pihak berkuasa tangani sebaik-baiknya.

Kesimpulan daripada pernyataan di atas adalah ia menuntut suatu pelan jangka panjang meliputi
rangka kerja bersepadu semua pihak meliputi Kerajaan Persekutuan, Negeri, Kementerian, Jabatan
dan Agensi. Kegagalan pihak berkuasa untuk mengemukakan pelan yang lebih bersepadu pasti
akan menyebabkan permasalahan banjir berulang kembali dan pasti akan menambahkan beban
rakyat setiap kali berlakunya bencana ini.

Selain itu, kerosakan prasarana seperti lebuh raya, jalan, dan kemudahan awam akibat banjir pasti
menelan belanja yang amat besar untuk dibaiki yang pasti ia suatu pembaziran terhadap wang hasil
titik peluh rakyat.

Kami dengan tegas menggesa isu-isu yang dinyatakan ini, terutamanya perubahan iklim dan
penebangan hutan ditangani secara lebih berkesan kerana tanpa penegasan ke atas isu seperti ini,
negara kita akan sentiasa berhadapan dengan kesan malapetaka besar sama ada secara langsung
atau tak langsung seperti banjir dan penularan wabak Covid-19.

#BangsaMalaysiaLawanPerubahanIklim
#BangsaMalaysiaFightingClimateChange

MUHAMMAD FAISAL ABDUL AZIZ
Penyelaras
Malaysian Interfaith Climate Change Network (MICC)
merangkap Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
15hb Januari 2021

Kenyataan ini disokong secara bersama oleh NGO-NGO:
1) Malaysian Interfaith Climate Change Network (MICCN)
2) Muslim Youth Movement Malaysia (ABIM)
3) Friendship Group of Inter Religious Services (FGIS)
4) Council of Churches of Malaysia (CCM)
5) SAVE Rivers
6) Orthodox Syrian Church, Malaysia
7) Malaysian Youth Council (MBM)
8) Young Buddhist Association of Malaysia (YBAM)
9) Tibetan Buddhist Culture Centre Malaysia (TBCC)
10) Allied Coordinating Committee of Islamic NGOs (ACCIN)
11) Pertubuhan Ikram Malaysia (IKRAM)
12) Gerakan Belia Sikh Malaysia (GBSM)
13) Sathya Sai International Organisation Malaysia
14) Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH)
15) Hindu Sevai Sangam
16) Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia (Grass Malaysia)
17) Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)
18) Projek Wawasan Rakyat (Powr)
19) Buddhist Missionary Society Malaysia (BMSM)
20) Global Peace Mission Malaysia (GPM)
21) Community Action Network (CAN)
22) Seniman Paksi Rakyat (PAKSI)
23) LLG Cultural Centre
24) Malaysian Consultative Council for Islamic Organization (MAPIM)
25) Teras Pengupayaan Melayu (TERAS)
26) Pertubuhan Muafakat Sabah (MUAFAKAT SABAH)
27) Projek 57
28) The Kuala Lumpur & Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH)
29) Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ehsan (PEPIAS)
30) Persatuan Ilmu Murni Pulau Pinang
31) Kesatuan Generasi Madani Selangor (KGMS)
32) Interactive Muslimah Association (IMAN)
33) Pertubuhan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sabah (HSE Sabah)
34) Wanita Impian Negeri Sabah (WINS)
35) Treat Every Environment Special (TrEES)
36) Institut Kepimpinan Bitara

Ikuti perkembangan dalam rangkaian NGO seperti ini di https://klscah.org.my/mobile

(Foto dari Mohd RASFAN / AFP)

Tinggalkan Balasan