Permohonan Jawatan / Latihan Industri

Adakah anda berminat untuk berkhidmat di organisasi yang diiktiraf sebagai Bangunan Warisan Kebangsaan?

Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor (KLSCAH) dikenali sebagai organisasi yang mewakili suara masyarakat Cina, memelihara serta memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Cina, mengeratkan keharmonian kaum serta memupuk kemakmuran dan kemajuan negara.

KLSCAH mengalu-alukan sesiapa yang berminat menyertai pasukan kami !

1.  Permohonan Jawatan / Latihan Industri

2. Testimoni Pelajar | Latihan Industri