PEMUDA Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor (“PEMUDA KLSCAH”) secara resmi ditubuhkan pada 29 September 1985.

Misi

  • Memelihara dan mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia
  • Menggalakkan perpaduan dan kerjasama antara pertubuhan belia Cina dan persahabatan di kalangan belia dari semua etnik
  • Memupuk kecergasan fizikal remaja dan moral remaja 
  • Memupuk konsep pemuda yang melayani masyarakat, kesetiaan kepada negara, dan meningkatkan kesedaran politik belia 

PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH” setakat 2005) ditubuhkan pada masa ketidakstabilan perkembangan politik domestik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Masyarakat Cina menghadapi cabaran yang selalu berubah dan kompleks dari situasi semasa. Ia juga merupakan saat ketika masyarakat Cina sangat tidak berpuas hati dengan realiti semasa dan bertindak inovasi.

Memupuk Belia Cina dan Idea Demokrasi

Dari segi kedudukan organisasi dan kandungan aktiviti, setelah banyak perbincangan dan bertahun-tahun berlatih, PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) akhirnya memutuskan untuk memilih projek untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia seiring dengan semangat Deklarasi Bersama Pertubuhan-pertubuhan Cina Kebangsaan 1985. Konsep “Memupuk Belia dan Demokrasi” fokus dalam aspek pemupukan bakat di kalangan belia Cina.

Pada tahun 1988, PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) mengumpulkan ahli dengan kepakaran dalam pelbagai bidang untuk membentuk kumpulan pensyarah untuk mempromosikan PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) secara aktif dan terus-terang. Setakatnya terdapat 30 anggota dalam panel penceramah ini. Bidang kepakaran mereka merangkumi demokrasi dan hak asasi manusia, pendidikan belia, norma persidangan, pemikiran kreatif, organisasi dan pengurusan, kaunseling remaja, perancangan acara, dan kesihatan kumpulan. Sejak penubuhannya, anggota panel penceramah telah dijemput untuk memberi kuliah mengenai pelbagai topik di seluruh negara dari semasa ke semasa. 

Struktur organisasi 

Anggota PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) dibahagikan kepada ahli kumpulan dan ahli individu. Ahli jawatankuasa PEMUDA KLSCAH terdiri daripada 25 ahli. Ahli kumpulan memilih satu ketua kumpulan dan 20 ahli jawatankuasa pada persidangan (ahli kumpulan dan ahli individu masing-masing menyumbang 10 orang), dan disyorkan oleh ketua kumpulan. Jawatankuasa PEMUDA KLSCAH melantik dan memilih tidak lebih daripada 4 ahli jawatankuasa. 

PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) mempunyai 4 kumpulan termasuk panel penceramah, kumpulan forum, kumpulan penerbitan dan kumpulan aktiviti, secara aktif mempromosikan seminar tematik, simposium, kem kehidupan, kursus latihan, kem latihan, sukan, rekreasi dan acara dan aktiviti lain. 

Penyebaran Perkataan dan Konsep 

PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) telah menerbitkan buletin dari semasa ke semasa sejak tahun 1987. Selain menyampaikan mesej, ia juga menyediakan tempat bagi ahli kumpulan untuk menerbitkan karya. Di samping itu, PEMUDA KLSCAH juga menerbitkan siri forum belia, termasuk “Kami Tidak Sunyi” (1989), “Perspektif Hak Asasi Manusia di Malaysia” (1991), “Isu Pertama Golongan Remaja” (1993), dan “Golongan Remaja 2 – Malaysia in Transition “(1994),” The Pursuit of Democracy “(1997); diterbitkan bersama dengan pertubuhan belia lain” Demokrasi dan hak asasi manusia adalah tujuan yang kita capai bersama “(1989),” Biarkan orang muda mengambil nadi masyarakat “(1989) ; Diterbitkan bersama dengan Jawatankuasa Hak Sivil Selangor adalah “Memahami Demokrasi dan Hak Sivil” (1987), “Pemeliharaan Hak Asasi Manusia” (1989), “Suara Hak Asasi Manusia” (1990), dll. 

Untuk menyebarkan pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia, PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) dan Jawantankuasa Hak Sivil KLSCAH (asalnya “Jawantankuasa Hak Sivil SCAH”) telah bersama-sama menganjurkan aktiviti yang berkaitan dengan hak asasi manusia semasa Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa pada 10 Disember sejak 1987, yang kemudian diperluas menjadi “Hak Asasi Manusia”. Rangkaian aktiviti “Bulan Hak Asasi Manusia”, melalui kuliah, pameran, rangkaian artikel, penerbitan buku, pesta malam, dan lain-lain, untuk membangkitkan perhatian masyarakat terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia, dan kemudian secara aktif mengambil bahagian dalam pembelaan demokrasi dan hak asasi manusia. 

Dasar luar PEMUDA KLSCAH 

PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) juga menjalin hubungan erat, mendorong dan bekerjasama dengan setiap pertubuhan belia Cina negeri luar, organisasi belia lain dan badan-badan amal bukan kerajaan, untuk mempromosikan lebih banyak pertubuhan Cina dan mengambil berat tentang hal-hal semasa sambil mempromosikan pembaharuan dan kemajuan sosial. 

PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) sentiasa komited terhadap konsep demokrasi dan hak asasi manusia dan menyedari bahawa hanya dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia dan idea pelbagai etnik, barulah rakyat dari semua etnik hidup bersama secara damai, bekerjasama untuk membangun negara, bekerjasama untuk membangun Malaysia dan benarkan semua orang berkongsi sumber dan kekayaan negara dengan cara yang adil dan munasabah. 

Di bawah dorongan bersama sekumpulan anggota yang bertenaga, ideal dan bertanggungjawab secara sosial, PEMUDA KLSCAH (asalnya “PEMUDA SCAH”) telah memikul tanggungjawab untuk mempertahankan hak asasi manusia dan memupuk bakat tanpa ragu-ragu.