Jawatankuasa Hak Sivil KLSCAH ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1986.

Pada tahun 1980-an, konsep hak sivil berkobar-kobar dalam kalangan rakyat Malaysia. Setelah terbitnya ‘Deklarasi Gabungan Pertubuhan-Pertubuhan Cina Malaysia 1985’, KLSCAH (asal “SCAH”) memahami kepentingan dan kedesakan dalam promosi pendidikan ideologi hak asasi manusia. KLSCAH (asal “SCAH”) juga memimpin penubuhan Jawatankuasa Hak Sivil KLSCAH (asal “Jawatankuasa Hak Sivil SCAH”) dan bekerjasama dengan PEMUDA KLSCAH (asal “PEMUDA SCAH”)  untuk menerapkan semangat “Deklarasi Gabungan Pertubuhan-Pertubuhan Cina Malaysia”, bersama-sama melancarkan inisiatif karya pendidikan ideologi demokratik dan hak asasi manusia, dan menjadi perintis dalam masyarakat Cina untuk membangun masyarakat sivil.

Sebagai tambahan kepada kerjasama awal dengan Jawatankuasa Hak Sivil Nasional untuk mempromosikan konsep demokrasi dan hak asasi manusia, Jawatankuasa Hak Sivil KLSCAH (asal “Jawatankuasa Hak Sivil SCAH”) telah mengatur kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia sempena Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa pada 10 Disember sejak 1987; kemudian diperluas menjadi “Bulan Hak Asasi Manusia”. Serangkaian aktiviti, melalui kuliah, pameran, rangkaian artikel, penerbitan buku, pesta malam, dan lain-lain, menarik perhatian masyarakat terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia, dan kemudian melabur dalam usaha mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia.

Misi

  • Mempromosikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia dalam komuniti Cina untuk meningkatkan pemahaman dan pemeliharaan demokrasi dan hak asasi manusia dalam komuniti Cina.

  • Memperkukuhkan hubungan, persefahaman dan permuafakatan dengan rakan-rakan dalam ruang lingkup demokrasi dan hak asasi manusia, untuk bersama-sama membangun negara yang demokratik, bebas, setara dan adil.

  • Meneliti dan menyatakan pendapat mengenai isu-isu utama yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia di dalam dan luar negara tepat pada masanya, agar dapat mengambil tanggungjawab yang sewajarnya dan memberi sumbangan untuk mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia.

Tinggalkan Balasan