Berdasarkan Perlembagaan KLSCAH
Ayat 3: 3(1) Mana-mana pertubuhan cina yang berdaftar dan bertempat di Kuala Lumpur atau Selangor layak memohon sebagai ahli.

Borang Permohonan:
KLSCAH Member’s Application Form

Sila hantarkan borang permohonan yang lengkap ke Urus Setia KLSCAH.