⭕ TARIKH & MASA/日期时间/திகதி & நேரம்:
21.2.2023 (Tuesday), 9.00 am – 12.00n

🏡 TEMPAT/地点/இடம்:
1st Floor Auditorium Cheng Yi, KLSCAH 隆雪华堂诚毅厅
shorturl.at/moBKX

💜 PROGRAM/节目/நிகழ்ச்சி நிரல்:

▪ Ucapan oleh/致辞/உரை:
🎙 High Commissioner of Bangladesh, Malaysia – H.E. Mr. Md Golam Sarwar/孟加拉驻马来西亚最高专员/ உரை- மலேசியாவிற்கான வங்காளதேசத் தூதர் முகமது கோலாம் சர்வார்

🎙 Pengerusi JK, En. Ng Chai Heng/筹委会主席黄再兴先生/ ஏற்பாட்டுக் குழு தலைவர் திரு. இங் சாய் ஹெங்

⭐ *Forum 1: “Beyond Polemics: Towards an Evidence-based Language-Policy-Making in Malaysia”/ ““超越论争:实事求是的语言政策“讲座 /கருத்துக்களம் 1 : “வாதங்களுக்கு அப்பால்: மலேசியாவில் ஆதார அடிப்படையிலான மொழி-கொள்கை உருவாக்கத்தை நோக்கி”*
🎙 _Assoc. Prof. Dr. Helen Ting Mu Hung (Universiti Kebangsaan Malaysia)_/国大副教授陈穆红博士/இணைப் பேராசிரியர். முனைவர் ஹெலன் திங் மு ஹங் (மலேசிய தேசிய பல்கலைக்கழகம்)

⭐ *Forum 2:“Patani Malay-Thai Mother Tongue Based-Multilingual Education (MTB-MLE) in Southern Thailand”/ “北大年泰籍马来裔以母语为基础的多语教育 “讲座/கருத்துக்களம் 2: “தெற்கு தாய்லாந்தில் பதானி மலாய்-தாய் தாய்மொழி அடிப்படையிலான-பன்மொழிக் கல்வி (MTB-MLE)”*
🎙 _Dr. Uniansasmita Samoh (Prince of Songkla University, Thailand )_/泰国宋卡王子大学伍念博士/ முனைவர் யூனியன்சஸ்மிதா சமோஹ் (ப்ரின்ஸ் ஓப் சோங்க்லா, தாய்லாந்து பல்கலைக்கழகம்)

📣 Pengumuman aktiviti-aktiviti HBIA 2023 国际母语日系列活动推介/ உ.தா.நா 2023 நடவடிக்கைகளின் அறிவிப்பு

📲 Pelancaran aplikasi pembelajaran Bahasa ibunda Kadazan, terbitan KLF /卡达山杜顺语言基金会研发的学习卡达山母语应用程序推介 / KLF ஆல் வெளியிடப்பட்ட கடசான் தாய்மொழி கற்றலின் மென்பொருள் வெளியீடு
~~
Sila viralkan mesej di atas. Orang ramai dialu-alukan hadir bersama 请大家分享出去,欢迎大家出席共襄盛举 மேற்கண்ட செய்தியை அனைவருக்கும் பரப்பவும். இதில் கலந்து கொள்ள பொதுமக்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்

👍👍👍🔥🔥🔥

Tema IMLD 主题 | கரு:
🔹 “Multilingual education – a necessity to transform education”
🔹 “Pendidikan berbilang bahasa – satu keperluan untuk transformasi Pendidikan.”
🔹 “பன்மொழிக் கல்வி: கல்வி உருமாற்றத்திற்கு இன்றியமையாத ஒன்று”
(Bahasa Tamil)
🔹 “多语言教育——教育转型的必要条件。” (Bahasa Cina)
🔹 “Ne’ajar be’rbage’i bahase’ nanek hetnod transfomasi ne’ajar.”(Bahasa Semai)
🔹 “Pamḇalajalan id mogikaakavo boos – iso’ kopotutan papavahiu vozo’ pamḇalajalan.”(Bahasa Kadazan)
🔹 “Pelajar bemacham leman jaku – nyadi siti ari guna tuju transformasyen pelajar.”(Bahasa Iban )

Main Organisers |主办单位 |முதன்மை ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் :
1) Dong Zong |董总 | டொங் சொங்
2) Tamil Foundation Malaysia | 淡米尔基金会 | தமிழ் அறவாரியம்
3) IKRAM | 伊斯兰友好协会 |இக்ராம்
4) LLG Cultural Development Centre |林连玉基金 | எல்.எல்.ஜி
5) Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS) |全马原住民网络 | ஜோஆஸ்

Joint Organisers | 联办单位 | இணை ஏற்பாட்டுக் குழுவினர்:
1) Jiao Zong | 教总 |ஜியா சொங்
2) KLSCAH | 隆雪华堂 |கே.எல்.எஸ்.சி.ஏ.எச்
3) Merdeka University | 独大 | மெர்டேகா பல்கலைக்கழகம்
4) Kadazandusun Language Foundation (KLF) | 卡达山杜顺语言基金会 |கடசான் டூசுன் மொழி அறக்கட்டளை

Strategic Partners | 策略伙伴 |பங்குதாரர்கள்:
1) GBM | 马来西亚行动方略联盟ஜிபிஎம்
2) IPPN | 全国教育改革行动委员会 | ஐபிபிஎன்
3) Bangladesh High Commission | 孟加拉最高专员署 |வங்காளதேச உயர் ஆணையம்
4) UNESCO Malaysia | 马来西亚联合国教科文组织 | யுனெஸ்கோ மலேசியா

这篇文章发表在 活动 的分类.

发表回复